integriteitsonderzoek

Herstel de bedrijfsharmonie door middel van een Integriteitsonderzoek 

Bespeur jij fraude of is het vertrouwen beschadigd op de werkvloer? Heb je een melding ontvangen van discriminatie, intimidatie of pestgedrag? Wat het ook is, een integriteitsschending is een ingrijpende situatie en brengt hoe dan ook veel teweeg in de organisatie. Om tot de kern van het probleem te komen en te zorgen voor een gunstige oplossing is een integriteitsonderzoek van toepassing. 

Verzamel informatie

Als je vermoedt dat er sprake is van een integriteitsschending op de werkvloer is het aan te raden om te beginnen met een vooronderzoek. Probeer zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de melding en kijk of er enigszins al bewijs te vinden is. Ga bij dit proces secuur te werk om onnodige schade en onrust te voorkomen. 

Het Integriteitsonderzoek 

Heb je alle informatie op een rijtje en is het vervolgen van de melding de moeite waard? Neem dan contact op met een onderzoeksbureau. Zij zullen contact met je opnemen en een afspraak maken voor een intakegesprek. Samen bekijken jullie de verzamelde informatie van het vooronderzoek. Er wordt dan een op maat gemaakt stappenplan voor het feitenonderzoek opgesteld door het onderzoeksbureau. Deze zal altijd onafhankelijk, zorgvuldig en zo snel mogelijk worden gemaakt. Vaak wordt dit proces gestart met een deskresearch. Fysiek of digitaal beschikbare informatie wordt dan onder de loep genomen en geanalyseerd. Als dit van toepassing is, wordt de deskresearch vervolgd door interviews met alle betrokkenen, om iedereen aan het woord te laten. Hoe dan ook, het verloop van het proces is vooraf niet te voorspellen aangezien elke organisatie en elke melding anders is. Maar een ding is zeker: alle stappen worden met jou als werkgever overlegd. Door middel van het doorlopen van een zorgvuldig proces en het in kaart brengen van alle relevante feiten helpen zij jou om deze situatie op te lossen. Zij kunnen dan aangeven of grenzen wel of niet zijn overschreden en of vervolgstappen noodzakelijk zijn.

Het vervolg van een integriteitsonderzoek 

Maar wat gebeurt er na een integriteitsonderzoek? Gaat iedereen gewoon weer aan het werk? Is alles dan weer normaal? Een integriteitsschending is een impactvolle situatie en daarom is het verstandig om plannen te maken voor de t

integriteitsonderzoek

oekomst. Daar helpt een onderzoeksbureau jou ook maar al te graag bij. Om deze aan het licht gebrachte kwetsbaarheden aan te pakken stellen zij vervolgstappen op. Denk bijvoorbeeld aan een preventief gedragsprogramma om ongewenst gedrag aan te pakken. Zij kunnen jou ook koppelen aan een psycholoog die nazorg kan bieden aan medewerkers, die wellicht geraakt zijn door het onderzoek. Zij zullen er in ieder geval alles aan doen om te helpen bij het herstellen van de harmonie in jouw bedrijf. 

Neem contact op

Merk jij dat je hulp nodig hebt bij een serieuze melding van integriteitsschending op de werkvloer? Wil jij dit op een zorgvuldige en onafhankelijke manier aanpakken zodat er geen onnodige onrust of schade wordt veroorzaakt? Neem dan snel contact op met een adviseur. Zij zullen ervoor zorgen dat er weer harmonie is op de werkvloer.